SpeedyVoice in promozione

Cosa è SpeedyVoice
Destinazione Tariffa PROMO Minuti con 10 euro
Argentina 0.02 EUR 500
Argentina Buenos Aires 0.01 EUR 1,000
Argentina Corridor 0.01 EUR 1,000
Australia 0.02 EUR 500
Australia City Group 0.02 EUR 500
Australia Satellite - Mobile Telstra 0.02 EUR 500
Belgium - Mobile Mobile Vikings 0.02 EUR 500
Brazil 0.01 EUR 1,000
Brazil - Mobile TIM 0.02 EUR 500
Brazil Belo Horizonte 0.01 EUR 1,000
Brazil Brasilia 0.01 EUR 1,000
Brazil Campinas 0.01 EUR 1,000
Brazil Curitiba 0.01 EUR 1,000
Brazil Florianopolis 0.01 EUR 1,000
Brazil Goiania 0.01 EUR 1,000
Brazil Governador 0.01 EUR 1,000
Brazil Porto Alegre 0.01 EUR 1,000
Brazil Recife 0.01 EUR 1,000
Brazil Rio 0.01 EUR 1,000
Brazil Sao Paulo 0.01 EUR 1,000
Brazil State of Sao Paulo 0.01 EUR 1,000
Brazil Vitoria 0.01 EUR 1,000
Canada 0.01 EUR 1,000
Canada Northwest Territories 0.01 EUR 1,000
Chile 0.02 EUR 500
Chile - Mobile 0.02 EUR 500
Chile Punta Arenas 0.02 EUR 500
Chile Rural 0.02 EUR 500
Chile Santiago 0.02 EUR 500
Colombia 0.02 EUR 500
Colombia - Mobile 0.01 EUR 1,000
Colombia - Mobile Comcel S.A. 0.01 EUR 1,000
Colombia - Mobile Movistar 0.01 EUR 1,000
Colombia - Mobile Orbitel Servicios 0.01 EUR 1,000
Colombia Bogota 0.02 EUR 500
Colombia Cali 0.02 EUR 500
Colombia Medellin 0.02 EUR 500
Czech Republic 0.02 EUR 500
Denmark - Mobile Tismi 0.01 EUR 1,000
Estonia 0.02 EUR 500
Faroe Islands 0.02 EUR 500
France 0.02 EUR 500
France - Mobile Globalstar 0.02 EUR 500
French Guiana 0.02 EUR 500
Greece 0.02 EUR 500
Greece - Mobile 0.02 EUR 500
Greece Athens 0.02 EUR 500
Greece Mobility Services 0.02 EUR 500
Guadeloupe 0.02 EUR 500
Hungary - Mobile Vodafone 0.02 EUR 500
Iceland 0.02 EUR 500
Iceland - Mobile Vodafone 0.02 EUR 500
International Networks 1 MTT 0.02 EUR 500
International Networks 1 Voxbone 0.01 EUR 1,000
Ireland - Mobile Meteor 0.01 EUR 1,000
Ireland - Mobile Three 0.01 EUR 1,000
Italy 0.01 EUR 1,000
Italy Non Geographic 0.01 EUR 1,000
Luxembourg - Fixed Cegecom 0.02 EUR 500
Malaysia 0.01 EUR 1,000
Malaysia - Mobile 0.02 EUR 500
Malaysia - Mobile Celcom 0.02 EUR 500
Malaysia - Mobile DiGi 0.02 EUR 500
Malaysia - Mobile Maxis 0.01 EUR 1,000
Martinique 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 2 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 3 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 4A 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 4B 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 5 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 6 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 7 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 8 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile AT&T Zone 9 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Movistar Zone 2 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Movistar Zone 3 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Movistar Zone 4 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Movistar Zone 5 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Movistar Zone 6 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Movistar Zone 7 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Movistar Zone 8 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Movistar Zone 9 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Old Format 0.01 EUR 1,000
Mexico - Mobile Telcel Zone 2A 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 2B 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 3 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 4A 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 4B 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 4C 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 5 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 6A 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 6B 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 6C 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 7A 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 7B 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 8A 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 8B 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 9A 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Telcel Zone 9B 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Zone 2 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Zone 3 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Zone 4 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Zone 5 0.01 EUR 1,000
Mexico - Mobile Zone 6 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Zone 7 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Zone 8 0.02 EUR 500
Mexico - Mobile Zone 9 0.02 EUR 500
Netherlands 0.02 EUR 500
Netherlands - Mobile iBasis 0.02 EUR 500
Netherlands Freephone 0.02 EUR 500
Netherlands Mobility Services 0.02 EUR 500
Norway 0.01 EUR 1,000
Norway - Mobile 0.02 EUR 500
Norway - Mobile NetCom 0.02 EUR 500
Norway - Mobile Network 0.02 EUR 500
Norway - Mobile Telenor 0.02 EUR 500
Peru 0.01 EUR 1,000
Peru - Mobile 0.01 EUR 1,000
Peru - Mobile Claro 0.01 EUR 1,000
Peru - Mobile Movistar 0.01 EUR 1,000
Peru High Cost 0.01 EUR 1,000
Peru LEVEL3 Lima 0.01 EUR 1,000
Peru Lima 0.01 EUR 1,000
Poland - Mobile 0.02 EUR 500
Poland Mobility Services 0.01 EUR 1,000
Puerto Rico 0.01 EUR 1,000
Romania 0.01 EUR 1,000
Romania - Fixed Vodafone 0.01 EUR 1,000
Romania - Mobile 0.02 EUR 500
Romania - Mobile Cosmote 0.02 EUR 500
Romania - Mobile Orange 0.02 EUR 500
Romania - Mobile Vodafone 0.02 EUR 500
Romania - Mobile Zapp 0.02 EUR 500
Romania - Special Services RCS & RDS 0.02 EUR 500
Slovakia 0.01 EUR 1,000
Slovakia - Fixed Short Numbers 0.01 EUR 1,000
Slovenia - Mobile 0.02 EUR 500
South Korea - Mobile 0.02 EUR 500
South Korea - Mobile Korea Telecom 0.02 EUR 500
South Korea - Mobile SK Telecom 0.02 EUR 500
Sweden 0.01 EUR 1,000
Sweden - Mobile 0.02 EUR 500
Sweden - Mobile Tele2 0.02 EUR 500
Sweden - Mobile Telenor 0.01 EUR 1,000
Sweden - Mobile Telia Company 0.01 EUR 1,000
Sweden - Mobile Three 0.02 EUR 500
Sweden - Mobile Tismi 0.02 EUR 500
Sweden Mobility Services 0.02 EUR 500
Telecommunications for Disaster Relief 0.01 EUR 1,000
United Kingdom 0.02 EUR 500
United Kingdom Corporate Numbering 0.02 EUR 500
United States 0.01 EUR 1,000
United States 800 0.01 EUR 1,000
United States Hawaii 0.01 EUR 1,000
Venezuela 0.02 EUR 500
Venezuela - Fixed Movilnet 0.02 EUR 500
Venezuela - Mobile 0.02 EUR 500
Venezuela Caracas 0.02 EUR 500
Venezuela Movilnet Caracas 0.02 EUR 500

Tariffe complete

Attiva ora SpeedyVoice

Punti accesso SpeedyVoice


Home
Attiva ora
Destinazioni
Punti Accesso
Aiuto - FAQ
Tariffe Scontate
Area Clienti
Facebook
Stato del servizio

Tweet
Speedyvoice Tel: +390690283110 .
tariffe per chiamare estero, schede per chiamare estero, schede per chiamare all estero, carta telefonica internazionale, ricevere chiamate dall estero, offerte chiamate estero, chiamare estero, chiamare dall estero, chiamare all estero, tariffe estero, tariffe cellulari estero, tariffe cellulari, chiamare estero da italia, chiamare in italia dall estero, come chiamare all estero, tim chiamare estero carta telefonica internazionale speedyvoice